Apteekissamme on monipuoliset palvelut

Lääkkeiden annosjakelu

Hoidamme sopimuksen tehneiden asiakkaiden lääkkeiden viikoittaisen jakelun kertakäyttö- tai monikäyttöannostelijoihin. Lääkkeet joko jaellaan apteekissa käsinjakeluna tai tilataan Helsingissä sijaitsevasta koneellisesta annosjakeluyksiköstä.

Annosjakelun avulla voidaan parantaa lääketurvallisuutta ja helpottaa lääkehoidon toteuttamista. Lääkepakkaukset ja reseptit säilytetään apteekissa. Apteekki huolehtii myös reseptien uusimisesta. Asiakas noutaa valmiiksi jaellut lääkkeensä apteekista sopimuksen mukaan joko yhden tai kahden viikon erissä.

Lääkkeiden yhteisvaikutusten seuranta

Lääkehoidon hyvän onnistumisen edellytyksenä on asiakkaan lääkityksen huomioiminen kokonaisuutena. Henkilökohtaisen lääkityksen tarkastelua helpottava ohjelma vertaa reseptilääkkeesi yhteensopivuuden 13 kuukauden reseptilääkeostoihisi.

Henkilötietolain mukaan apteekki voi säilyttää asiakkaan reseptilääkeostotietoja 13 kuukautta ja apteekin kanta-asiakkuus mahdollistaa lääkityksen seurannan pidemmältäkin aikaväliltä. Keskittämällä lääkeostosi Enon apteekkiin saat samalla mahdollisuuden säilyttää lääkitystietosi yhdessä paikassa.

Ostaessasi lääkkeesi Enon apteekista tarkistamme, että kulloinkin hankittavat lääkkeet sopivat käytettäviksi yhdessä. Samalla tarkistamme myös yhteensopivuuden aiemmin Enon apteekista ostamiesi lääkkeiden kanssa. Uuden ohjelman avulla apteekin henkilökunnan on mahdollista nähdä, kuinka vakavasta yhteisvaikutusriskistä on kysymys ja voidaanko siihen vaikuttaa esimerkiksi lääkkeen annostusta tai ottoajankohtaa muuttamalla.

Lääkityksen seuranta perustuu aina kokemaasi tarpeeseen ja tapahtuu suostumuksellasi. Asiakkaan kokonaislääkitystietoja ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman lupaasi.

Potilaan lääkehoidosta päättää aina hoitava lääkärisi. Kun henkilökohtaisessa lääkityksessäsi havaitaan mahdollinen yhteisvaikutus, voidaan apteekista ottaa luvallasi yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja varmistaa, että lääkärillä on ollut tiedossaan kaikki käytössäsi olevat lääkkeet ja niiden mahdolliset yhteisvaikutusriskit. Näiden tietojen perusteella lääkäri tekee lopullisen päätöksen, jatketaanko lääkehoitoa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vai tehdäänkö siihen muutoksia.

Kysy lisää  Enon apteekin tarjoamasta henkilökohtaisen lääkityksen seurannasta ja apteekin muista palveluista.

Kanta-asiakkuus

Liitty kanta-asiakkaaksi. Saat enemmän etuja ja reilummin säästöjä.

Lääkkeiden lisäkorvaus

Asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jos lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksetut omavastuuosuudet ylittävät 626,94 euroa vuonna 2024. Myös vuosittainen 50 euron alkuomavastuu kerryttää lisäkorvauksen omavastuuosuutta.

Lisäkorvaus on 100 % 2,50 euron omavastuun ylittävältä osalta lääkettä kohti. Lääkekohtainen omavastuuosuus peritään samalla kertaa ostetusta enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavasta lääkemäärästä. Jos sinulle määrätty lääke on viitehintaa kalliimpi ja kiellät lääkevaihdon, maksat lisäksi viitehinnan ylittävän osuuden, ellei lääkäri ole merkinnyt reseptiin vaihtokieltoa.

Lisäkorvauksen suorakorvauksen edellytykset ovat

  • sairauden hoito
  • lääkärin määräys
  • korvattava valmiste
  • tarpeellinen kustannus

Kela lähettää asiakkaalle ilmoituksen apteekkia varten omavastuurajan ylittymisestä. Esittämällä Kelan lähettämän ilmoituksen apteekissa asiakas saa korvattavat lääkkeensä maksutta maksettuaan ensin 2,50 euroa lääkettä kohti.

eResepti

Otamme vastaan ja toimitamme sekä paperisia reseptejä että eReseptejä. Katsomme Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty, ja saat lääkkeesi.

Ota mukaan apteekkiin potilasohje ja Kela-kortti. Kun näytät potilasohjeen, asiointisi nopeutuu. Jos sinulla ei ole mukana potilasohjetta, saat lääkkeen näyttämällä Kela-kortin. Tarvitset Kela-korttia myös, että saat lääkkeestä sairausvakuutuskorvauksen.